Třinácté zasedání 14. 10. 2017

O novém kandidátovi na rektora | pravidlech přijímacího řízení na příští rok | a o Týdnu pro vzdělanost

Dvanácté zasedání 8. 6. 2017

Mj. o důležitých změnách v pravidlech pro organizaci studia

Desáté zasedání 11. 5. 2017

O zrušení ubytovacích stipendií pro místní | nové tajemnici FF UK |a rekonstrukci hlavní budovy

Osmé zasedání 9. 3. 2017

O nových vnitřních předpisech | atestačním a kariérním řádu | oživování Hybernské | o evaluacích | i o vrátných

Sedmé zasedání 9. 2. 2017

Kdy se bude volit nový děkan nebo nová děkanka? | Co vzkázal senát Konvičkovi? | Co chce a co nechce říct fakulta novým znakem?

Šesté zasedání 12. 1. 2017

O soutěži Primus | o pravdě a lži | o atestačním a kariérním řádu | o bistru a jazycích | a o mnohém dalším. 

Druhé zasedání 15. 9. 2016

Please reload