REVIZE: TŘETÍ ROLE A STUDENTSKÉ SPOLKY

Spolkovou činnost pokládáme za zcela zásadní. Spolky výrazně dotvářejí celkovou atmosféru fakulty, díky spolkům se vzájemně seznamujeme napříč obory, kvůli nim ale taky prodlužujeme studium, protože nás organizace konferencí, festivalů, seznamováků, diskuzí a autorských čtení prostě baví. Taky spolky dělají činnost, kterou všichni nazývají fancy výrazem “Třetí role fakulty”

Co se dělo?

  • dávali jsme na fejsbůcích vědět o konání spolkových akcí

  • pomáhali jsme v Hybernské a moc jsme chtěli, aby tam spolky měly co nejlepší možné podmínky

  • účastnili jsme se řady vybraných akcí (když jsme je zrovna neorganizovali) a nepolevovali v zapojení do spolkového života na fakultě

  • nechávali jsme na senátu hlasovat usnesení na podporu našeho kolegy, studenta etnologie Igora Ševcova

  • odráželi jsme s pomocí tiskové mluvčí urážky na adresu některých členů a členek akademické obce, které se objevovaly na sociálních sítích

Co se ještě dít může?

  • chceme s celou studentskou kurií a studentskými spolky navrhnout pravidla pro přidělování podpory na studentské aktivity po vzoru jiných fakult (konkrétní alokovaná částka na rok, grantová výzva, grantové řízení se zástupci spolků, AS FF UK a vedení fakulty, zveřejnění na webové stránce fakulty), protože aktuální netransparentní přidělování financí nám nevyhovuje

  • chceme dále chodit do Hybernské a motivovat spolky, aby tam dělaly akce

  • chceme se dále zapojovat ve spolkové činnosti

  • chceme s ostatními diskutovat o tom, jak má fakulta vstupovat do veřejného prostoru