STUDENT-FRIENDLY FAKULTA

 • omezuje množství organizačních starostí v čase určeném na studium: Považujeme proto za samozřejmost existenci jasných a srozumitelných pravidel zveřejňování sylabů a vypisování atestačních termínů a rozumnou kontrolu jejich dodržování.

 • neomezuje myšlenkovou činnost otevírací dobou knihovny: Fakultní knihovna musí mít otevřeno o víkendu, ve všední dny chceme navrhnout provoz aspoň do 22:00, ideálně do doby odjezdu posledního metra. Personální řešení rozšíření otevírací doby vidíme v proplácení stipendií studentkám a studentům ÚISKu, ale samozřejmě i jiných oborů.

 • umožňuje vydechnout: Navrhneme změnu harmonogramu akademického roku tak, aby před začátkem letního semestru vznikl prostor pro týdenní zimní prázdniny. Týdenní volno by vyučující mohli využít pro přípravu na nadcházející semestr a studující například k důkladnějšímu nastudování sylabů, vyplnění evaluací a odpočinku. Nejedná se o žádnou riskantní novotu, zimní prázdniny běžně existují v zahraničí a také na několika fakultách naší univerzity.

 • nabízí moderní společný základ: Myslíme, že časy, kdy základ vzdělání absolventů humanitních oborů tvořila filosofie, tělocvik a znalost jazyků nereflektující jakékoli komunikační potřeby, už dávno pominuly. Budeme proto prosazovat redefinici společného základu tak, aby odpovídal roku 2016 (prezentační schopnosti, kritické čtení, akademický jazyk, IT-kompetence, soudobá filosofie).

 • takže nikoho k ničemu nenutí: Zpochybňování vlastních schopností a na fakultě zažitých zvyků pokládáme za užitečné, nemyslíme si ale, že je kvůli němu nutné pravidelně do Hostivaře na exkurzi k tomu, jak by moderní sport vypadat neměl. Tělocvik ve studijních plánech chceme volitelný. Katedru tělesné výchovy studentsky přívětivější.

 • ani neodkládá řešení problematiky Jazykového centra: Jazykové centrum vnímáme jako jednoho z největších kostlivců ve skříni Filozofické fakulty. Nerozumíme tomu, proč fakulta, na které se studují jazyky a kultury všech koutů světa a moderní didaktika druhého/cizího jazyka, disponuje JC, kde se podle zkušeností, které máme sami nebo které se k nám dostaly, dobře učí jen zřídka a kde lze od začátku studovat jen latinu; a proč by měl být problém v uznávání mezinárodních jazykových zkoušek za ty, které realizuje JC. Budeme prosazovat kurzy pro začátečníky, širší nabídku, funkční instituci, strukturální změny, (placené, ale nikoli komerční) kurzy pro veřejnost, kurzy i pro jiné fakulty UK (vždyť to u nás studují jazykoví experti!).

 • usiluje o širší nabídku: Chceme více odborných předmětů, které budou mít blízké obory společné, jako je v současnosti např. úvod do lingvistiky vyučovaný pro velkou část filologických oborů. Stejně by mohla být vyučována třeba teorie literatury. Pro společenské obory by se naopak realizovaly úvodní kurzy sociologie či politologie. Fakulta by také mohla využít svého interdisciplinárního potenciálu a vzdělávat studující i v dalších (nejen v jim vlastních) vědních odvětvích (lingvistika pro společenskovědní obory, sociologie pro filology, politické systémy a moderní dějiny pro areálová studia, atd.).

 • usnadňuje individuální pěstování interdisciplinarity: Nechceme už odpovídat na otázky našich přátel z jiných oborů, jaký předmět z našeho oboru za hodně kreditů bychom jim doporučili na pokrytí předepsaných volitelných předmětů. Chceme relevantní mezioborovou nabídku, která se bude zobrazovat v SISu rychleji než po několika hodinách pátrání.

 • informuje studenty a studentky stručně, ale zároveň dostatečně obsáhle o tom, jakým způsobem si zažádat o fond mobility, aby jejich žádost nebyla vyřazena hned ve fakultním kole kvůli absurdním požadavkům; dohlíží na to, aby posuzování žádostí probíhalo spravedlivě a věcně.

 • účelová stipendia schvaluje před výjezdem do zahraničí, nikoli po něm.

 • umožňuje studentům zapojit se do tvorby akreditací. Akreditační řízení s sebou většinou nese mnoho práce a s novelou VŠ zákona přichází další. Proč tedy nepožádat o pomoc studenty, kteří vědí, co chtějí studovat. Na některých ústavech už to funguje, pojďme si společně pomoci v tom, co chceme studovat.

 • nestaví malé obory a jejich studenty a studentky před existenční otázky.