Podporuji kandidaturu "Není nám to jednorožec" do AS FF UK, protože věřím ve fakultu sociální, feministickou a otevřenou. Tito kandidáti a kandidátky budou ochotni diskutovat a bavit se o své činnosti v senátu. Proto jim dám svůj hlas.

Jonáš Kreisinger

student ÚFARu a člen spolku Praxis

Za svých studií na PedF UK jsem potkal mnoho studentů, kteří vždy měli plno řečí, že je špatně toto a tamto, ale neměli chuť ve skutečnosti věci měnit. Lidé z kandidátky Není nám to jednorožec však takovými nejsou. Jsou to studenti plní ideálů a snů; jsou to ale i lidé pracovití, za kterými je vidět hotová práce. Proto všechno mají mou podporu při volbách do AS FF UK.

Tomáš Bederka

akademický senátor PedF UK a UK

Kdybych ještě studoval, což nestuduju, protože sem dělal podobný p**oviny, co se chystají dělat oni, tak bych je volil.

Miloš Bělohlávek

bývalý předseda FFabuly

Ve volbách do akademického senátu FF UK dám hlas Sáře Drahokoupil Vidímové, a to ze dvou důvodů. Prvním z nich je sympatický program Jednorožce, který myslí v intencích efektivního a kvalitního univerzitního vzdělávání, ekologie, solidarity a empatie se studenty i pedagogy na celou řadu důležitých rovin fakultního života a současně je věcný, konkrétní a moderní. Sáru pak znám jako studentku a aktivistku s neobyčejně pevným přesvědčením a entuziasmem a vím, že bude dobrou a aktivní senátorkou, rozhodně prosazující jednorožcovy vize.

Není mi to jednorožec a proto budu volit Sáru a Jednorožce!

Jakub Žaba

předseda POLIS, student politologie

Martina Vokáčová je mým černým jednorožcem, protože prokázala, že je ochotná a schopná bít se za dobrou věc a důsledně své boje vést až do konce: nejenže přesvědčivě vystupovala na senátu, viděly jsme se i na studijní komisi. Martina si totiž "svá" témata hlídá velmi důkladně. Nenechá se přesvědčit samotnými sliby, kontroluje i jejich realizaci. A to je v senátu potřeba. Věřím v jednorožce a budu je volit.

Jana Segi Lukavská

senátorka FF UK

Podporuji Sáru, protože vím, kolik práce (ve smyslu hodně) za ní stojí jak na celouniverzitní, tak na fakultní rovině a jak moc je proni fakulta důležitá. Zároveň vím, že Sára v senátu případně nebude jen neaktivní duší, ale aktivní zástupkyní studentské části akademické obce.

Daniel Ort

bývalý předseda FFabuly, student historie

Ze všech studentských kandidátů znám nejlépe Martinu Vokáčovou. Volit sice kvůli přerušenému studiu nemůžu, ale kdybych mohl, Martině bych svůj hlas určitě dal. O fakultní dění se zajímá dlouhodobě, nebude potřebovat se v senátu dlouho "rozkoukávat". Dobře rozumí problémům, které studenti musí řešit. Nejen díky počtu oborů, které studuje (studovala), ale i vzhledem k tomu, že si během svého studia podala snad všechny druhy žádostí, které si podat lze. U Martiny mám jistotu, že do senátu nechce kvůli tomu, že by potřebovala mít funkci nebo předvádět svoje ego v plkoidních projevech, ale proto, že chce zúročit zkušenosti, které za léta strávená na fakultě nasbírala. Jedná věcně, je bystrá, pracovitá. Přesně takoví lidé jsou podle mě v senátu potřeba.

Ivan Kafka

bohemista

Sára Drahokoupil Vidímová je člověk, který nejen mně, ale i dalším studentům ukázal, že i když není jednoduché něco změnit, možné to je. A hlavně vždycky stojí za to o tuhle možnost bojovat. Budu ji volit, protože hraje fér a je jednou z nejschopnějších členů a členek akademické obce FF UK.

Sandra Feyglová

koordinátorka Studentského Majálesu, studentka UISK

Jsou to samí sluníčkoví lidé.

Jaromír Mrňka

historik, bývalý předseda FFabuly

Please reload