Matěj Čermák

V průběhu studia jsem pracoval na několika místech různě spojených s fakultou, ať už to byla Knihovna Jana Palacha, Centrum medievistických studií UK a AV ČR, nebo Oddělení vědy, kde jsem dodnes.

Ve volném čase rád fotím na analog, tancuji swing, a putuji krajinou.

Po zkušenostech z Erasmu v Lyonu vnímám, jak je důležité perfektně ovládat cizí jazyky. Proto nerozumím tomu, proč nejsou začátečnické kurzy v Jazykovém centru FFUK pro zájemce zdarma. V dalších úrovních to vede k přetlaku účastníků v kurzech. Ti, kteří si z různých důvodů platit jazykové kurzy v Centru nemohou, zpomalují pokrok pokročilejších studentů. Rád bych tuto zvláštní skutečnost v případě zvolení do senátu napravil.

Jako věčně chudý student jsem si vědom omezené možnosti stravování v okolí fakulty, a proto bych se rád věnoval vyjednávání slev a zlevněných studentských menu v okolních stravovacích zařízeních. Mohla by vzniknout zdravá konkurence, jež by vedla k neustálému zlepšování kvality nabízených služeb i v rámci menzy nebo bistra Mezi řádky. Se stravováním souvisí i problém absence mikrovlnek pro ohřívání vlastních pokrmů na fakultě, stejně jako chybějící výdejníky čisté vody pro ty, kdo myslí ekologicky, a kteří zároveň zažívají těžkosti při doplňování PET lahví na toaletách.

Kromě hlavní budovy na Palachově náměstí studuji také v Jinonicích. Tamní budova zcela postrádá zázemí, které by umožnilo studentům rodičům přebalit děti či je odložit na nezbytnou dobu v dětském koutku. Těchto vymožeností se na hlavní budově FFUK podařilo dosáhnout, a já bych rád viděl pokrok i v Jinonicích a Celetné.

Kandiduji v rámci platformy Není nám to jednorožec a podporuji uskupení FFacultas Activa. Je samozřejmostí, že jsem připraven v akademickém senátu hájit zájmy studentů historických oborů stejně jako Nových médií.

 

 

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.