Martina Vokáčová

Martina momentálně studuje ve 2. ročníku NMgr. nizozemský jazyk a literaturu, český jazyk (specializační studium) a učitelství češtiny jako cizího jazyka. Za sebou má také bakalářské studium historie. Obecně se zajímá o lingvistiku jako součást kognitivní vědy, konkrétně třeba o gramatickou metonymii nebo o to, co jsou pohyby očí schopné prozradit o osvojování cizího jazyka.

 

FF zná dobře, z perspektiv různých oborů – malých i velkých, „lepších“ i „horších“, i z perspektivy někoho, kdo se nějakým způsobem snaží o vědu, a tak se účastní akademické soutěže o finanční prostředky na ni. Jako pomocná síla oddělení vědy má zároveň vhled do běžného, administrativního chodu fakulty.

 

Za mnoho semestrů na FF a několik semestrů v zahraničí (v Německu a Belgii) získala poměrně užitečnou představu o tom, jak věci ve funkčním akademickém světě vypadat mohou a jak by vypadat neměly.

 

Jako akademickou senátorku by ji nejvíc zajímala problematika malých oborů, které jako každá menšina musí mít svá práva, a akreditací, které jim je zajišťují, ale zajímat ji to bude i v případě nezvolení. Pro zkvalitnění studentského života na fakultě za zvláště důležitý považuje víkendový a večernější provoz knihovny a odstranění tělocviku z povinného základu.

 

Kandidovat do akademického senátu už chtěla několikrát, ale pokaždé to z nedostatku času zavrhla. Fakultní události minulého roku (kolem nederlandistiky, etnologie, historie a bohemistických studií) a její „nucené“ zapojení do nich ji ovšem donutily si čas pro senátní záležitosti vyhradit a přeskupit priority.

 

Martině fakulta rozhodně není jednorožec.

Co vám?

 

 

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.