• po hodinové diskusi nad formou zápisu jsme se usnesli, že chceme kratší zápisy

  • schválili jsme výroční zprávu a zprávu o hospodaření a díky ekologickému smýšlení Štěpána Matějky se na katedry bude posílat méně papírových výtisků než dosud

  • paní děkanka nám představila rozpočet na rok 2017 a vyjasnila, z jakého důvodu je o 4,3 miliony nižší než v loňském roce: kvůli menšímu počtu studentů dostaneme méně peněz od státu, stejně tak dostaneme méně financí na údržbu majetku; naopak to kompenzujeme vyššími zisky z režií a vedeme si lépe v tzv. doplňkové činnosti (např. naplňování třetí role univerzity); rozpočet byl schválen

  • dále přišel na řadu maraton schvalování vnitřních předpisů, zahájili jsme to pravidly pro hodnocení, díky kterým by měla být hodnocení výuky efektivnější; na podzim vznikne komise (v níž bude 5 studentů a studentek, jeden vyučující a jeden proděkan či proděkanka), jejíž náplní by mělo být vypořádávat výsledky evaluací

  • další vnitřní předpisy (jednací řád senátu, disciplinární řád pro studenty a volební řád senátu) byly také schváleny

  • představila se nám nová tajemnice Ing. Michaela Šolcová, která má bod za to, že se nelekla senátních disputací a vydržela až do konce; má zkušenosti z manažerských pozic v soukromém i veřejném sektoru a těší se, že bude moct poskytovat akademikům administrativní zázemí

  • dále jsme řešili navýšení poplatků pro doktorské studium v cizím jazyce, ke kterému jsme nuceni z důvodu změny univerzitního stipendijního řádu; vedení fakulty navrhuje zvýšení ze 2 000 Kč na 90 000 Kč za rok (nově se totiž cizojazyčným doktorandům bude vyplácet stipendium, tj. celkem 84 000 Kč); vedení univerzity se rozhodlo zrušit ubytovací stipendia pro Pražáky a získané finance (10 milionů ročně) poskytnout na doktorské studium a na sociální stipendia), o konkrétní podobě momentálně jednají studijní a sociální komise univerzitního senátu

  • v posledním bodě jsme byli informováni o plánovaných rekonstrukcích hlavní budovy, které by se měly odehrát během léta, tudíž by to v září mělo být vše hotové a studenty a studentky by to nijak zvlášť ohrozit nemělo; sledujte ale, prosím, informace na webových stránkách FF UK a nepřelézejte lešení!

  • bod různé byl tentokrát svižný a jednání jsme skončili v krásných 17:00

 

Pokud byste cokoli potřebovali vědět, neváhejte se na nás obrátit!

SHRNUTÍ ZASEDÁNÍ Z 11. 5. 2017