• ve čtvrtek 25. května se konalo mimořádného zasedání akademického senátu, protože bylo potřeba schválit balík upravených vnitřních předpisů fakulty, aby mohly být postoupeny ke schválení Akademickým senátem UK na červnovém zasedání. Vnitřní předpisy fakulty byly upraveny na základě připomínek Legislativní komise AS UK.  

 • Šlo o následující předpisy:

  • Statut FF UK

  • Pravidla pro přiznávání stipendií na FF UK

  • Pravidla pro organizaci studia na FF UK

  • Pravidla pro konání státní rigorózní zkoušky na FF UK

  • Jednací řád Vědecké rady FF UK

 • Přestože předpisy budou platné, až po schválení AS UK, a je možné, že v nich dojde ještě ke změnám, proto vás o jejich finální podobě budeme informovat až to bude aktuální.

 • Do inventarizační komise AS FF UK byl nově dovolen jako člen Bronislav Poul.

 • Již zítra se od 13.30 hodin v místnosti č. H206/205 ve Šporkově paláci (Hybernská 3) uskuteční setkání akademické obce FF UK s uchazeči o funkci rektora UK. Účast potvrdil současný rektor UK Tomáš Zima. Jeho volební program pro období 2018 až 2022 najdete zde.

 • Pokud byste měli jakékoliv dotazy, neváhejte se na nás obrátit.

SHRNUTÍ MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ Z 25. 5. 2017