Po letní pauze jsme se znovu sešli a nastartovali nový akademický rok:

  • Schválili jsme harmonogram dalších zasedání (k dispozici zde).

  • Vyslechli prezentaci nového kandidáta na rektora prof. Jana Černého z Přírodovědecké fakulty, který představil jak sám sebe, tak i svoji koncepci. Následně požádal AS FF UK o nominaci, kterou obdržel. Celé představení můžete zhlédnout zde. Hlasovali jsme také o nominaci stávajícího rektora prof. Tomáše Zimy z 1. lékařské fakulty, ten ji ovšem nezískal. Rektora budou volit členové a členky univerzitního senátu na svém zasedání v pátek 20. října. Ve čtvrtek 12. října od 15:00 proběhne představení obou kandidátů v Modré posluchárně v Celetné.

  • Zvolili novou disciplinární komisi. Oproti loňsku má dvouleté volební období. Za studenty byli zvoleni Michal Kubelka, Martin Lundák a Veronika Pleskotová. Za akademické pracovníky všichni tři kandidáti: Daniel Boušek, Petr Pavúk a Záviš Šuman.

  • Zvolili zástupce FF UK v Radě vysokých škol. Stal se jím Karel Šima. Jeho nominaci ještě musí potvrdit univerzitní senát.

  • Projednali Podmínky přijímacího řízení pro rok 2018/2019. (Zde sice neproběhla žádná výrazná diskuze, ale od příštího roku se otevřou některé další obory. Mezi nimi je třeba etnologie, která se otevře po dvou letech, jak v bakalářském, tak v navazujícím magisterském stupni.)

  • Dozvěděli jsme se také výši doktorandských stipendií na další rok: v prvním roce studia činí 7000 Kč měsíčně, ve druhém roce 7900 Kč a ve třetím a čtvrtém 8000 Kč.

  • Zabývali jsme se interními výběrovými řízeními na pozice vedoucích základních součástí FF UK a paní děkanka předložila návrh předpisů. Diskuze se rozvinula zejména v souvislosti s délkou funkčního období a také byl některými senátory a senátorkami vznesen požadavek na účast některého z členů či členek senátu jakožto člena výběrové komise s hlasem poradním. Připomínky senátu byly vzaty na vědomí a předpisy schváleny.

  • V různém jsme probrali informace o proběhnuvších výběrových řízeních a dozvěděli jsme se plán akcí v rámci Týdne pro vzdělanost.

 

SHRNUTÍ 13. ZASEDÁNÍ ZE 14. 9. 2017