REVIZE: KOMUNIKACE SENÁTU

Činnost akademického senátu obvykle zajímá členy akademické obce v návalech – když se volí děkan, když nedostatečně nebo manipulativně komunikované personální změny mobilizují k podávání podnětů a předkládání petic nebo když se do senátu volí noví zástupci. Jedním z cílů, který si Jednorožci vytkli před dvěma lety, bylo lépe informovat o činnosti senátu a podněcovat zájem o něj i mimo zmíněné mimořádné události.

Co se dělo?

  • virtuálně jsme šířili osvětu v podobě pravidelných komentovaných pozvánek na zasedání a následných výtahů z jejich průběhu

  • fyzicky jsme realizovali konzultační hodiny, tematická i méně formální setkání

  • pomáhali jsme s konkrétními podněty, se kterými jste se na nás obraceli individuálně

  • informovali jsme nejen o fakultním senátu, ale díky Sáře, zastupující Jednorožce v AS UK, i o tom univerzitním, a společnými silami i o širším, senát překračujícím, fakultním, univerzitním i společenském dění

Co se ještě dít může?

  • vše výše uvedené…

  • …jen ve větší míře. Chtěli bychom v rámci studentské kurie více spolupracovat. Produktivní spolupráci si dovedeme představit s uskupením FFacultas Activa

  • společně bychom rádi vylepšili komunikační platformy studentské kurie tak, aby studentům poskytovaly informace co nejvíce přehledné, relevantní a aktuální

  • společně bychom také chtěli pořádat kulaté stoly a setkání nad konkrétními problémy a tématy