Denisa Šebestová

Jsem anglistka-bohemistka, na FF studuji šestým rokem. Vedle doktorátu se tu momentálně podílím na výuce angličtiny pro zaměstnance fakulty a pro studenty na Erasmu. Zajímám se o korpusovou lingvistiku a praktické aplikace lingvistiky, hlavně v didaktice cizích jazyků.

 

V Senátu se chci zaměřit na granty, stipendia a jiné způsoby financování studentských odborných aktivit a výjezdů. Z vlastní zkušenosti vím, že spektrum možností financování je sice široké, ale proces vyhledávání informací a podávání žádostí bývá pro studenta docela náročný a stresující. Myslím, že by to mohl usnadnit webový rozcestník (třeba jako rozšíření existujícího webu), který by přehledně sdružoval informace pro jednotlivé úrovně studia. Například:

  • praktické průvodce, jak podat žádost o grant, příspěvek z fondu mobility atd.

  • zkušenosti žadatelů

  • studentský grantový kalendář, tipy na informační semináře

 

Dalším tématem, které by mne v Senátu zajímalo, je úprava společného základu. Přimlouvala bych se za jeho zacílení na praktické dovednosti: třeba akademické psaní, práce se zdroji a citacemi, prezentační dovednosti nebo odborná angličtina.

Do povinného základu patří i cizí jazyky, ale Jazykové centrum nenabízí začátečnické kurzy. Možnost, jak nabídku kurzů doplnit a oživit, vidím v zapojení studentů filologických oborů do výuky. Takový systém se už na fakultě osvědčil v projektu Jazykové školy FF UK - věřím, že může fungovat i na úrovni studentských kurzů.

 

Do AS kandiduji v rámci uskupení Není nám to jednorožec a podporuji také uskupení FFacultas Activa. Ráda bych, abychom v případě zvolení spolupracovali jako jednotná studentská kurie.

 

 

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.