OTEVŘENÝ AKADEMICKÝ SENÁT

  • má konzultační hodiny a konzultaci vnímá jako dvoustranný proces: Pokud máte představu, že senátoři a senátorky jsou od vašeho světa odstřižení, nejde je oslovit, poradit se s nimi nebo poradit jim, případně s nimi zajít na kávu, chceme vám ji rozbít.

  • čte programové dokumenty, které se vás týkají, a umožní vám tak o nich diskutovat včas.

  • sleduje dění na univerzitě a překládá vám jej do srozumitelné řeči.

  • sleduje vysokoškolskou politiku v ČR a nejnovější trendy v zahraničí.

  • zajišťuje, aby se o existenci senátu a dění v něm vědělo napříč obory a budovami.

  • navazuje a prohlubuje spolupráci se senáty jiných fakult a univerzitním senátem.

  • na svých zasedáních vždy vítá všechny studenty a studentky: Rádi vás tam uvidíme a rádi za vás předneseme podnět, když se na to nebudete cítit sami.