AKTIVNÍ FAKULTA

  • je si vědoma toho, že spolkový život spoluvytváří a obohacuje fakultní a univerzitní identitu studentů a studentek.

  • podporuje studentské aktivity a aktivity spolků, které chápe jako základ fakultní občanské společnosti.

  • pomáhá je financovat: Rádi bychom přenesli kompetenci rozdělování financí na podporu studentských aktivit na studentskou kurii senátu (tak to funguje např. na FHS, FSV, ETF, KTF UK a dalších univerzitách). Ta by pořádala call for projects a z vyhrazeného rozpočtu by financovala studentské projekty. Zaměřila by se zejména na celofakultní, respektive mezioborové projekty, a do rozhodování by důstojně zapojila Studentskou radu FF UK, kterou vnímá jako rovného partnera. Mezioborové projekty proto, že na ty oborové již nyní finance dobře rozděluje právě Studentská rada, v tomto bychom ji chtěli podpořit a zajistit jí stabilní rozpočet, kterým by každoročně disponovala.

  • má přehled o spolkovém životě a podporuje jej: Senátoři a senátorky se akcí studentských spolků účastní, informují o nich a organizují setkání se zástupci a zástupkyněmi spolků, vedením fakulty a členy a členkami senátu.

  • dává o sobě vědět: Studentská kurie se na vybraných akcích (Jarmark, Studentský Majáles) prezentuje a informuje studenty a studentky o svých aktivitách a činnosti senátu obecně.

  • podporuje zapojení do mezinárodních sítí: Navazuje spolupráci se zahraničními samosprávami a propojuje aktivity studentů a studentek fakulty s kolegy a kolegyněmi ze zahraničí.