OTEVŘENÁ FAKULTA: SMĚREM DOVNITŘ

  • systematicky začleňuje znevýhodněné studentky a studenty, a to pomocí sociálních stipendií.

  • zajímá se o to, jak se studuje studentům a studentkám se speciálními vzdělávacími potřebami, a zajišťuje, aby se mohli plnohodnotně zapojovat do aktivit, které nabízí (tlumočí své veřejné akce do znakového jazyka, disponuje bezbariérovými prostory, atd.).

  • je povznesená nad irelevantní rozdíly mezi lidmi a odmítá veškeré škodlivé ismy (feminismus je dobrý ismus).

  • vnímá přístup ke zdrojům jako lidské právo. Přemlouvá ty, kteří si to nemyslí (vydavatelství, držitele licencí), podporuje ty, kteří si to myslí (kontrolovaný open access); rozložení investic konzultuje s uživateli z řad akademické obce.

  • evaluace pokládá za důležité, prostředky k jejich propagaci ale volí méně intenzivní a více systémové: Jednak se ukazuje, že pravidelné e-maily, upozornění v SISu, obrázky koťátek a důraz na relevanci a moc evaluací už jejich návratnost nezvyšují, jednak bychom byli opatrní při přímém spojování komentáře studenta s dopadem na pedagoga. Ne vždy jsou výsledky reprezentativní a neměly by se přeceňovat (ani v rámci kampaně). Navrhujeme jejich vyplnění navázat na nějakou výhodu, resp. chceme o tomto směřování a možných výhodách iniciovat diskuzi.

  • komunikuje se všemi svými budovami: Zajistíme např. nástěnku FF v Jinonicích, kde se studenti a studentky budou moci dozvídat nejen informace o fakultě, ale také o senátu a studentských akcích.