OTEVŘENÁ FAKULTA: SMĚREM VEN

  • usiluje být i nadále významným aktérem společenské debaty ve prospěch demokracie, diverzity a lidských práv.

  • zůstává klíčovým činitelem při obhajobě role humanitních věd pro společnost.

  • plní třetí roli – kromě výuky a vědy se stará o edukaci veřejnosti, srozumitelně informuje o své práci, výzkumu, studentských a pedagogických aktivitách, podporuje veřejné akce (Tváře migrace, Týden diverzity atd.).

  • všímá si mimoškolních aktivit svých studentů a studentek a podporuje je.