Můžete se podívat také na volební statistiky

16/04/2016

Kdy se nejvíce volilo, kdo nejvíc volil a kdo byl volen s kým. Jakou sílu měly společné kandidátky a jak moc se volilo napříč uskupeními?

Jsou známy výsledky voleb!

13/04/2016

Protokol o průběhu a výsledcích voleb do Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pro volební období 2016–2018

Please reload