Po minulém bouřlivém zasedání se předseda senátu rozhodl dát na politologickou radu dr. Bubna a senátory a senátorky přesadit. Školské uspořádání lavic v řadách jsme tak přestavěli do kolečka. Nové uspořádání, kdy si diskutující vidí spíše do obličeje než do zad a facebookové konverzace, má totiž mít pozitivní vliv na kvalitu i délku diskuze. Prostorově naladěni ke konstruktivnímu dialogu jsme na sedmém zasedání zvládli následující:

 

  • Vyhlásit volbu děkana/děkanky (pro období únor 2018 - leden 2022), a to na 9. listopadu 2017. Návrhy na kandidáty/kandidátky na tuto funkci lze podávat do 11. září a nejpozději 26. října představí kandidující svůj program na předvolebním shromáždění.  

  • Nominovat doc. Stehlíka (a doc. Pullmanna jako jeho náhradníka) do komise pro výběr nového tajemníka. Nový tajemník by měl být jmenován v květnu.

  • Vyjasnit si ideologický profil nového loga. Proděkan Bičovský shrnul dosavadní průběh soutěže o nový znak FF UK, připomněl, že zadávací dokumentaci pro vypsání soutěže schválil senát v září a následně byl materiál projednán a schválen komisí pro vnější vztahy. Z motivu, z něhož by měl znak vycházet (jímž je nejstarší dochovaná pečeť FF UK ze 17. století) bude použita pouze střední část, tedy barokní znak s vyobrazením patronky fakulty Kateřiny Alexandrijské, nikoli jeho kruhové pozadí s orlicí a jezuitskými symboly. Připomínáme, že do soutěže se může přihlásit kdokoli, a to do 6. března. Odměna je 35 tisíc a podrobnosti naleznete zde.

  • Vyslechnout informace o harmonogramu novelizace vnitrofakultních předpisů (budou schvalovány senátem v průběhu března, dubna a května) a o postupu při přípravě Kariérního řádu (po vyjádření komise studijní, evaluační a pro vědu byl 6. 2. poskytnut k připomínkování senátu, ve čtvrtek 16. 2. proběhne pracovní setkání se členy a členkami senátu a příslušných komisí).

  • Schválit nájemní smlouvu na fakultou nepoužívaný pozemek za palácem Špork, kde by měla společnost Šporkovský palác, a.s. provozovat venkovní restaurační zahrádku.

  • Informovat se, jak postupuje reforma společného základu (výsledky evaluačního dotazu na společný základ ještě nejsou vyhodnoceny; vytváří se proseminář akademické práce).

  • Šťouchnout do problematiky zveřejňování rozvrhů. (Dochází k rozporu mezi fakultními dokumenty a nařízeními, jimiž se katedry a ústavy mají řídit. K nepřehledné situaci nepřispívá ani existence různých platforem pro zveřejnění rozvrhů. Vedení přislíbilo, že se situací bude zabývat.)

  • A především reagovat na mediální kauzu kolem Martina Konvičky vyvolanou střetem s progresivnějším světem, než je ten jeho. V nedávno uplynulých dnech se terčem nenávistných příspěvků na jeho facebookovém profilu stala kol. Anna Libánská, a to kvůli programu, se kterým loni kandidovala do fakultního senátu. Senát v této věci přijal dvě usnesení – v jednom počínání doc. Konvičky jednohlasně odsoudil, ve druhém vyzval rektora Jihočeské univerzity, na které doc. Konvička z nám neznámých důvodů stále působí, aby prošetřil, nakolik jsou jeho příspěvky slučitelné s etickým kodexem univerzity. Jelikož se jednalo o příspěvky, které by bylo možné pokládat i za trestný čin, a nebylo to poprvé, kdy osoba spjatá s FF UK byla vystavena extrémním projevům nenávisti, bude fakulta usilovat o nalezení obecnějšího řešení podobných situací.

 

Pokud chcete vědět víc nebo něco jiného, pojďte s námi 23. do Ponrepa na pivo.

SHRNUTÍ ZASEDÁNÍ Z 9. 2. 2017