kandidujeme

do akademického senátu FF UK

není nám to

komu?

V souhrnu a ve stručnosti jsme studentky a studenti Filozofické fakulty, kteří na jejím chodu na různých úrovních participují. Z části už zkušenost se senátem máme (dvě současné senátorky a jeden senátor), z části máme zkušenosti jiné, takové, kvůli kterým chceme získat i tuto. Dohromady, v osmi, známe důvěrně 16 oborů fakulty a díky nim i všechny její budovy.

 

Do akademického senátu kandidujeme proto, že máme fakultu rádi. Hájit chceme ale především svoje zájmy, tj. zájmy studentů a studentek různých oborů FF UK. Uvědomujeme si limity jednoho volebního období. Když nás zvolíte, určitě se nestane všechno, co máme v programu – některé věci chceme prosadit, některé chceme přesměrovat, některé zahájit. Limitováni jsme i počtem. Neusilujeme o obsazení celé studentské kurie. Chceme různé pohledy. Těšíme se na spolupráci s ostatními a ze zkušeností víme, že jsme jí schopni. Vedení fakulty chceme být jak korektivem, tak komunikačním partnerem. Nejen kriticky hodnotit věci, které přijdou od vedení, ale zároveň vedení podněty předkládat.